Jij kent je product en dienst het beste. Veel eigenschappen en argumenten zijn voor jou dus vanzelfsprekend. Voor de lezer niet. Deze eigenschappen benoem en verklaar je. Ook al lijkt dat overdaad. Een lezer die informatie zoekt en die niet vindt gaat naar een volgende informatiebron - lees 'leverancier'.

Dit stelt verschillende eisen aan de tekst, afhankelijk van het medium waarin de tekst wordt verspreid.

Een goede tekst moet de aandacht grijpen én vasthouden.

  • De tekst is begrijpelijk. Een tekst die bedoeld is om te informeren, maar alleen maar vragen oproept, schiet zijn doel duidelijk voorbij.
  • De tekst is kort en krachtig. Binnen een paar seconden moet de lezer worden gegrepen.
  • De tekst is gericht op de doelgroep. Niet gericht op jou.

Wat voor teksten geldt, geldt ook voor je marketingactiviteiten. Je weet wat je wilt overbrengen. Maar kan je je voldoende verplaatsen in jouw doelgroep? En hoe ga je je daarin onderscheiden van andere aanbieders?

Ook hier is de toon belangrijk. Ook hier kunnen wij je helpen.